Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Projektowe Mariusz Ciapała z siedzibą przy ul. Henryka Siemiradzkiego 16, 33-300 Nowy Sącz
 2. Kontakt z administratorem Pani/Pana danych osobowych – mciapala@biuro-mc.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane innym podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Biura Projektowego Mariusz Ciapała. Ponadto Biuro będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe podmiotom świadczącym usługi:
  1) nasi pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać nasze zobowiązania;
  2) podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, uczestniczące w wykonywaniu naszych czynności :
  a) obsługujące nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniające nam narzędzia teleinformatyczne,
  b) podmioty świadczące nam pomoc prawną i rachunkową;
  3) inni administratorzy danych przetwarzający dane we własnym imieniu np.:
  a) podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
  b) podmioty nabywające wierzytelności;
  c) podmioty prowadzące działalność płatniczą, takie jak banki, instytucje płatnicze;
  d) podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych;
  4) organy państwowe np. sądy, prokuratura, organy podatkowe, podmiotom prowadzącym działalność windykacyjną
  5) innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres współpracy oraz po jej zakończeniu przez okres 10 lat. W przypadku współpracy związanej z zawarciem umowy dane przetwarzane będą  przez okres jaki przewidują to przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o rachunkowości.
 1. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych pod adresem mciapala@biuro-mc.pl.
 1. Podanie danych osobowych w celach realizacji prowadzenia korespondencji i ewentualnej współpracy jest dobrowolne, ale niezbędne do jej realizacji.