Analizy numeryczne CFD systemów przeciwpożarowych

CFD – Computional Fluid Dynmics to kompleksowa symulacja przepływu płynów. Pomaga zoptymalizować funkcjonowanie systemu wentylacyjnego oraz pozwala na weryfikację jego skuteczności działania już na etapie projektowym. Komputerowe symulacje przepływów są stosowane dla optymalizacji funkcjonowania systemu wentylacji szczególnie kiedy nie jest możliwe przeprowadzenie odpowiednich, kosztownych pomiarów w warunkach rzeczywistych. Dodatkowo CFD można użyć do porównania sprawności i wydajności różnych systemów na etapie koncepcji projektu.

Symulacje numeryczne wykonujemy między innymi dla obiektów przemysłowych, galerii handlowych, klatek schodowych czy garaży podziemnych. Nasz zespół do przeprowadzania analiz numerycznych wykorzystuje program FDS opracowany przez National Institute of Standards and Technology (NIST) w Stanach Zjednoczonych. Przeprowadzamy również analizy łączone poprzez modelowanie pożaru oraz ewakuacji.

Uzyskane wyniki mogą służyć między innymi do:

  • wyznaczenia dostępnego czasu na ewakuację ASET poprzez analizę zasięgu widzialności, maksymalnej temperatury czy stężenia toksycznych gazów,
  • weryfikacje na etapie projektowym skuteczności działania przyjętego systemu oddymiania,
  • oszacowania przewidywanego czasu detekcji pożaru,
  • prognozy temperatury i jej wpływu na konstrukcję obiektu,
  • wpływu instalacji tryskaczowej na warunki ewakuacji.

Niektóre z ostatnich realizacji

Hale produkcyjne firmy "Wiśniowski"

Aquapark Niepołomnice

Hotel Bania w Białce Tatrzańskiej

Pizza-Hut, CH. Gołąbkowice

Centrum recyklingu odpadów komunalnych w Krakowie

Sprawdzanie skuteczności działania instalacji usuwanie dymu i ciepła z przestrzeni klatki schodowej