SYMULACJE NUMERYCZNE POŻARÓW CFD

CFD –Computional Fluid Dynmics to kompleksowa symulacja przepływu powietrza. Pomaga zoptymalizować funkcjonowanie systemu wentylacyjnego oraz pozwala na weryfikację skuteczności już na etapie projektowym.Jest najtańszym i najszybszym sposobem udowodnienia skuteczności oddymiania. Komputerowe symulacje przepływów są stosowane dla optymalizacji funkcjonowania systemu wentylacji i klimatyzacji, szczególnie kiedy nie jest możliwe przeprowadzenie odpowiednich pomiarów w warunkach rzeczywistych.

Dodatkowo CFD można użyć do porównania sprawności różnych systemów na etapie koncepcji projektu.

Uzyskane wyniki mogą służyć do:

  • oszacowania bezpiecznego czasu ewakuacji ludzi pod względem temperatury i zasięgu widzialności
  • wytrzymałości termicznej materiałów oraz wykrywania obszarów o niewystarczającej wentylacji
  • weryfikacji instalacji grzewczej lub chłodniczej
  • sprawdzenia detekcji toksycznych gazów i dymu
  • sprawdzenia poprawności działania instalacji tryskaczowej

Symulacje numeryczne wykonujemy dla budynków handlowych, hotelowo- usługowych, mieszkalnych, hal produkcyjnych oraz garaży podziemnych. Projektując wykorzystujemy licencjonowane oprogramowanie Smokeview, Pyrosim oraz Pathfinder.

1
{"arrow":"true","pagination":"true","speed":"300","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","loop":"true","animation_flex":"slide","slide_to_show_flex":"1","max_slide_to_show_flex":"1","slide_to_scroll_flex":"1","slide_margin_flex":"0","slide_width_flex":"0","start_slide_flex":"0","ticker_hover_flex":"true","height_auto_flex":"false","random_start_flex":"false","caption":"false"}
2
OFERTA SYMILACJE - CFD NASZE REALIZACJE KONTAKT JAK DO NAS TRAFIĆ